Contact Us

M/S S.S.PHARMACHEM

FACTORY 
K-44/45 M.I.D.C, TARAPUR, BOISAR,
THANE-401506, MAHARASHTRA,INDIA.

Contact Details
Tel +91 02525-654243/661281

Email
sagar44@vsnl.com 
saanz2002@yahoo.co.uk

MUMBAI ADDRESS 
HUBTOWN SUNMIST A-502, N.S.PHADKE MARG, TELLI GALLI, ANDHERI-E, MUMBAI-400069, MAHARASHTRA, INDIA.

Contact Details
Telefax 022-26823958

Contact Person
Mr. Sanjay S. Sangekar - +91 9702 1110 22
Mr. Sagar S. Sangekar -   +91 9324 2098 94

Quick Contact